Suomen puolueet historia, muutos ja nykypäivä

  Suomen puolueet historia, muutos ja nykypäivä / Rauli Mickelsson

  Rauli Mickelssonin teos on kattava yleisesitys suomalaisista puolueista. Se tarjoaa uuden ja laajan näkökulman puoluekenttään. Teos sisältää tiedot kaikista Suomeen perustetuista 60 puolueesta, niiden ohjelmista, järjestöelämästä, fraktioista ja lehdistöstä. Kirja toimii sekä hakuteoksena että yliopistojen ja korkeakoulujen oppikirjana. Se soveltuu paitsi valtio-opin myös historian ja sosiologian oppikirjaksi. Teos on myös raikas puheenvuoro yli kaksikymmentä vuotta velloneeseen keskusteluun puolueiden kriisistä. Puolueissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan suhteessa muihin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Mickelssonin johtoajatuksena onkin, että puolue toimii aina tietynlaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Puolue muuntuu olosuhteiden mukaan ja samalla puolue myös vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin. Puolueiden kehitystä verrataan ensisijaisesti tiettynä aikana vallinneeseen ideologiaan. Keskeisessä asemassa ovat myös kansanliikkeiden ja puolueiden jäsenet, joiden näkökulmasta puolueiden kehitystä tarkastellaan. VTT Rauli Mickelsson on puoluetutkija Turusta.

  puolueet poliittinen historia puoluejärjestelmät ideologiat puolueohjelmat puoluepolitiikka poliittiset järjestöt poliittiset liikkeet poliittinen osallistuminen puolueiden kannatus

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517682572

  You may be interested in...