SUOMALAINEN elämänkulku / toimittaneet Eino Heikkinen ja Jouni Tuomi ; [kuviot ... Katariina Tirkkonen]

  SUOMALAINEN elämänkulku / toimittaneet Eino Heikkinen ja Jouni Tuomi ; [kuviot ... Katariina Tirkkonen]

  Suomalainen elämänkulku koostuu monista osasista. Kirjan artikkeleissa pysähdytään elämänkulun eri pisteisiin, joiden osoitetaan sisältävän säikeitä ajassa eteen- ja taaksepäin ja usealle taholle. Artikkeleissa pohditaan mm. geenien ja nuoruuden terveyden vaikutusta elämänkulkuun, elinikäistä oppimista, elämänkulun kertomistapoja ja käsitettä ”suuret ikäluokat”. Artikkelit näyttävät, että elämänkulku ei ole vain teoreettinen käsite, vaan sen monet riippuvuussuhteet on otettava huomioon esimerkiksi suunniteltaessa erilaisia väestön kehittämisohjelmia tai mietittäessä ratkaisua kasvavalle eläkehalukkuudelle tai nuorten syrjäytymisuhalle. Elämänkulun moninaisuuden takia aiheen tutkimus ylittää oppiaineiden rajat. Siksi kirjoittajissa on eri tieteenalojen asiantuntijoita: sosiologeja, sosiaalipoliitikkoja, lääketieteen ja psykologian edustajia. Kirja on suunnattu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusopintoihin, ja sen teemat ovat ajankohtaisia jokaiselle ihmisestä ja yhteiskunnasta kiinnostuneelle. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

  elämänkaari ikäkaudet väestöhistoria väestötilastot sukupolvet psyykkinen kehitys elinikäinen oppiminen terveys kansanterveys mielenterveys elektroniset julkaisut

  Tammi
  FIN EISBN:9512645963

  You may be interested in...