Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus

  Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus / Heidi [ja 32 muuta] kirjoittajat Arola, Jari Lindh Anneli Pohjola & Marjo Romakkaniemi (toim.) Tarja Juvonen

  Sosiaalityön toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, julkisen talouden tehostamisvaatimukset sekä teknologinen kehitys haastavat sosiaalityön ammatillista itseymmärrystä, asiantuntijuutta ja tiedontuotantoa. Globalisaatio puolestaan luo erityisiä kulttuurisia ja poliittisia haasteita sosiaalityön asiantuntijuudelle. Asiakkuuden ja asiakasprosessien muutokset, erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kasvu ja sosiaalisten ongelmien monimutkaistuminen edellyttävät sosiaalityöltä uudenlaista osaamista, vaikuttavuutta sekä suuntautumista monialaisuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen. Sosiaalityön muuttuvan asiantuntijuuden teemaan keskittyvässä vuosikirjassa tarkastellaan asiantuntijuutta muun muassa sosiaalityön poliittisuuden, hallinnan, jaetun tiedon, teknologia- ja terapiaosaamisen, globalisoitumisen, valinnanvapauden sekä palvelujen markkinoistumisen näkökulmista. Teos on ajankohtainen ja moniulotteinen puheenvuoro liikkeessä olevan sosiaalityön asiantuntijuuden ehdoista ja mahdollisuuksista. Kirja soveltuu laajasti sosiaalityön ja sosiaalialan ammattilaisille, tutkijoille, opettajille, opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittäjille.

  sosiaalityö toimintaympäristö muutos haasteet asiantuntijuus osaaminen sosiaalipolitiikka globalisaatio hyvinvointivaltio uudistukset palvelurakenne asiakkuus asiakkaat organisaatiot sosiaaliala terveydenhoito sote-uudistus sosiaalinen kuntoutus sosiaalijohtajat sosiaalitutkimus lastensuojelulaki ryhmätyö hallintopolitiikka sosiaalityöntekijät kuvataidekasvatus palveluohjaus valinnanvapaus

  United Press 1.edition
  FIN EISBN:9789949663019

  You may be interested in...