Sopimaton lasten kasvattajaksi! : opettajiin kohdistuneet poliittiset puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944-1948

    Sopimaton lasten kasvattajaksi! : opettajiin kohdistuneet poliittiset puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944-1948 / Jukka Rantala

    Sopimaton lasten kasvattajaksi! -Opettajiin kohdistuneet poliittiset puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944–1948 Mitä silloin tapahtuu, kun ei näytä tapahtuvan mitään? Näin voi olettaa Jukka Rantalan kysyneen lähtiessään tutkimaan toisen maailmansodan jälkeisiä opettajakuntaan kohdistuneita puhdistuspyrkimyksiä Suomessa. Muuttumattomuus saattaa kuitenkin olla seurausta runsaastakin tapahtumisesta ja suurista jännitteistä. Rantalan työ on metodologisesti mielenkiintoinen, tutkimus "epätapahtumasta". Tutkijan voi sanoa viljelevän mikrohistoriallista näkökulmaa ja toimineen yhteiskuntatieteilijän tavoin konstruoidessaan useista erilaisista ja eritasoisista lähteistä ilmiön, jota aikalaiset itse eivät kokeneet valtakunnanpolitiikkaa heiluttelevana tai kansakuntaa järisyttävänä tapahtumana. Opettajiin kohdistunut painostus, sen spontaanius ja etenkin tämän painostuksen epäonnistuminen tuovat esille yhteiskunnan valtarakenteita, jotka liittyvät mikrotasoon, paikallistasoon, mutta olivat maankattavia ja siksi koko suomalaisen yhteiskunnan ja sen toiminnan ymmärtämisen kannalta olennaisia.

    koululaitos historia opettajat syrjintä 1940-luku poliittinen historia Suomi 1940-luku poliittiset vainot Suomi 1940-luku sisäpolitiikka Suomi 1940-luku

    Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1997 (Hakapaino)
    FIN EISBN:9514585631