Själarnas ö

  Själarnas ö / Johanna Holmström

  År 1891 dränker Kristina Andersson sina två sovande barn. Sedan ror hon hem. Straffet blir mentalsjukhuset på Själö i det yttersta finska havsbandet. Fyrtio år senare är den femtonåriga Ellinor indragen i en vansinneskarusell som övergått i kidnappning och flykt undan rättvisan. När hon fångats in placeras hon på Själö, där tiden tycks ha stått stilla. Sjuksystern Sigrid blir länken mellan den åldrande Kristina och den unga Elli, det gamla och det nya - samtidigt som krigets orosmoln svävar över Europa. Johanna Holmströms bildrika och drabbande roman bygger på verkliga händelser och är en berättelse om moderskap och priset som tre kvinnor betalar för sin svaghet, längtan, kärlek, sorg och vänskap.

  Andersson, Kristina, (fiktiv gestalt) -- fiktion. Elli, (fiktiv gestalt) -- fiktion. Sigrid, (fiktiv gestalt) -- fiktion. 1800-talet 1900-talet samhällsförhållanden sekelskifte barnamord syskon drunkning barn fångenskap mentalsjukhus förälskelse ungdomar kärlek följder domar olikhet utanförskap psykiskt sjuka sjukskötare unga vuxna flickor Aura å -- fiktion Själö -- fiktion historiska romaner psykologiska romaner verklighetsbaserade verk romaner skönlitteratur finlandssvensk litteratur mentalvård mentalsjukhus kvinnohistoria hysteri

  Förlaget M 1.edition
  SWE EISBN:9789523330979

  You may be interested in...