Sijoituspalveluopas

    Sijoituspalveluopas / Satu Nousiainen Sirpa Sundberg

    Tämä kirja kertoo asiakassuhteen aloittamisesta, asiakaspalvelun menettelytavoista ja toiminnan järjestämisestä sijoituspalveluissa. Sijoituspalvelua koskevien eri lakien ja asetusten mukaisella sekä hyvien toimintamallien edellyttämällä tavalla toimiminen vaatii työn sisältöön keskittymistä ja ammattitiedon hankkimista. Kirja sisältääkin laajasti tietoa niin sijoitus- ja oheispalvelun tarjonnasta kuin palveluntarjoajan velvoitteista. Sijoituspalvelutoimintaa käsitellään kokonaisuutena, mutta tietoa voi hakea myös aiheittain. Sijoituspalveluopas on tarkoitettu käsikirjaksi sijoituspalveluiden parissa työskenteleville ja oppikirjaksi finanssialaa opiskeleville. Kirjassa kerrotaan havainnollisesti ja esimerkkien avulla, miten palveluille asetettuja velvoitteita pystytään noudattamaan. Lukujen loppuviitteisiin on koottu tiedot lainkohdista ja kirjallisuudesta. Kirjan kirjoittajat Satu Nousiainen ja Sirpa Sundberg ovat vuosia seuranneet työssään sijoituspalveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja toimintatapojen muotoutumista.
    FINVA 2.edition
    FIN EISBN:9789525684483