Semanttinen web: Linkitetyn avoimen datan käsikirja

    Semanttinen web: Linkitetyn avoimen datan käsikirja / Eero Hyvönen

    Älykkäiden tietoverkkojen aika on nyt, mutta miten ja millaisista elementeistä ne on rakennettu? Millaisia ratkaisuja tekoälyn hyödyntämiseksi verkossa tarvitaan? World Wide Web (WWW) on muuttanut maailmaamme ennennäkemättömällä tavalla vain parissakymmenessä vuodessa. Yksi WWW:n keskeisimmistä kehityssuunnista on semanttinen web, jossa verkon sisältöjä muutetaan tietokoneiden ymmärtämäksi linkitetyksi dataksi. Tämä mahdollistaa tietojen uudenlaisen yhdistämisen laajoiksi kokonaisuuksiksi ja tekoälyyn perustuvien älykkäiden järjestelmien kehittämisen. Semanttinen web on alan ensimmäinen suomenkielinen perusteos. Se esittelee linkitetyn datan idean, sen perustana olevan avoimen semanttisen teknologian sekä datan kansainväliset julkaisuperiaatteet. Käytännön esimerkit havainnollistavat teknologian soveltamista erityisesti museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoihin. Teos on tarkoitettu informaatioalan ammattilaisille sekä kaikille webin mahdollisuuksista, web-teknologioista ja niiden käytännön sovelluksista kiinnostuneille.

    semanttinen web Internet tietoverkot tietojärjestelmät tiedonhallintajärjestelmät metadata tiedonlouhinta semantiikka tietotekniikka ontologiat (tiedonhallinta) avoin tieto hyperteksti tietämysjärjestelmät ontologia (filosofia) järjestelmäarkkitehtuuri yhdistetty avoin tieto ohjelmointikielet tekoäly

    Gaudeamus 1.edition
    FIN EISBN:9789523455245