Sääty, sukupuoli, uskonto : Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos 1883-1913 / Marjo-Riitta Antikainen

  Sääty, sukupuoli, uskonto : Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos 1883-1913 / Marjo-Riitta Antikainen

  Sääty, sukupuoli, uskonto Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos 1883–1913 Vankien ystävä Mathilda Wredestä (1864–1928) on tullut suomalainen ja kansainvälinen legenda, jonka muisto elää edelleen. Sääty, sukupuoli, uskonto käsittelee Wredeä tuoreista näkökulmista. Se antaa uuden kuvan hänen vankeinhoidollisesta toiminnastaan ja sen saamasta vastaanotosta valtaapitävien keskuudessa. Kirja valottaa myös sitä, kuinka protestanttiseksi pyhimykseksi nousseen Wreden maine alkoi kehittyä. Sukupuoleen, uskonnollisuuteen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät kysymykset paljastavat, mikä sai suojattua elämää viettäneen aatelisnaisen työhön yhteiskunnan pelätyimmän joukon pariin, miten nainen ylipäätään saattoi saavuttaa merkittävän aseman miesten johtamissa vankiloissa ja miksi nauttimastaan arvostuksesta huolimatta hänet lopulta suljettiin vankilan muurien ulkopuolelle. Sääty, sukupuoli, uskonto on samalla kurkistus yhteen Suomen historian suurista murrosajoista, joka vaikutti niin yksityisten ihmisten elämään kuin koko kansankunnan tulevaisuuteen. Aatelisnaisen poikkeava yhteiskunnallinen toiminta kytkeytyikin monin tavoin sääty-yhteiskunnan murenemiseen, ammattikuntien kehittymiseen, työväenluokan nousuun ja huoleen Suomen asemasta Venäjän valtakunnan osana.

  Wrede, Mathilda elämäkerrat vankeinhoito historia evankelioiminen vankilat naiset sielunhoito vangit yhteiskunnallinen asema säätyläiset aateli naisen asema yhteiskunnallinen muutos Suomi 1883-1913 sääty-yhteiskunta

  Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003 (Hakapaino, 2004)
  FIN EISBN:9517466145

  You may be interested in...