Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen

  Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen / Annarilla Ahtola, Annarilla Ahtola, Mona Jerkku, Annarilla Ahtola, Nina Sajaniemi, Liisa Keltikangas-Järvinen, Cristina Salmivalli, Aila Karppinen, Pirjo Pih...

  Psyykkinen hyvinvointi luo oppimiselle perustan. Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että koulussa on tärkeää lisätä hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia, mutta miten se käytännössä tehdään? Miten opettaja voi parhaiten hyödyntää psykologista tietämystä ja osaamista omassa työssään? Psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan tietoa siitä, mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Tässä kirjassa kerrotaan, miten koulussa voidaan yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla vahvistaa kaikkien oppilaiden psyykkistä hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia. Kirjassa perehdytään muun muassa siihen, miten häirikkö hiljennetään hyvällä, kuinka oppimisen edellytyksiä kuten turvallisuuden tunnetta lisätään käytännössä ja miten ryhmän vuorovaikutus saadaan muutettua entistä paremmaksi. Teoksessa tarkastellaan myös, mihin digitaalisen oppimisen ylikorostaminen saattaa johtaa ja kuinka psykologin konsultaatiosta on apua opettajan työssä.

  henkinen hyvinvointi oppiminen opetus opettajuus psykologia oppilaat koululaiset koulu käyttäytyminen vuorovaikutus sosiaalinen vuorovaikutus kiusaaminen koulukiusaaminen ennaltaehkäisy kouluviihtyvyys turvallisuus murrosikäiset psyyke työpsykologia henkinen väkivalta kaltoinkohtelu

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524518451

  You may be interested in...