Peltojen kunnostus

    Peltojen kunnostus / Laura Alakukku, Markku Yli-Halla, Helena Äijö, Tuomas Mattila, Sari Peltonen

    Peltojen kunnostus -kirja on monipuolinen teos peltoviljelyn ammattilaisille. Kirjasta saat neuvoja peltojen parempaan kasvukuntoon sekä peltoviljelyn taloudellisen kannattavuuden parantamiseen. Pellon hyvä kasvukunto on tuottavan viljelyn edellytys ja lähtökohta hyvien ja laadukkaiden satojen tuottamiseksi. Toimiva vesitalous ja maan rakenne parantavat merkittävästi myös viljelyvarmuutta ja ravinteiden hyväksikäyttöä yhä yleisimmin esiintyvissä äärevissä sääolosuhteissa. Kirjassa selvitetään peltojen kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä, miten niitä ylläpidetään ja huolletaan viljelyssä. Kirjassa havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla kasvukunnon ja maan rakenteen arviointikeinoja pellon tuottokyvyssä havaittujen ongelmien selvittämiseksi ja syiden paikallistamiseksi. Painotuksena kirjassa on tuoda esille eri tilanteisiin sopivia peltojen kunnostustoimia, joilla voidaan ylläpitää ja parantaa hyvätuottoisten lohkojen sadontuottokykyä ja korjata heikkotuottoisten lohkojen kasvukuntoa. Tavoitteena on, että saadaan oikeat ja kannattavimmat toimenpiteet kullekin peltolohkolle.

    peruskunnostus salaojitus maan rakenne peltolohkot kasvukunto sadontuotto viljavuus vesitalous pieneliöstö lierot huokosto mururakenne orgaaninen aines viljelykierto muokkausmenetelmät jankkurointi juuret kuoppatesti pellot kesannointi tiivistyminen maatalousmaa (alueet) maaperäeliöstö peltoviljely ravinnepitoisuus peltoala

    ProAgria Keskusten Liitto 1.edition
    FIN EISBN:9789518082692