Osalliset ja osaajat : kansalaiset kaupungin suunnittelussa / toimittaneet Pia Bäcklund, Jouni Häkli, Harry Schulman

  Osalliset ja osaajat : kansalaiset kaupungin suunnittelussa / toimittaneet Pia Bäcklund, Jouni Häkli, Harry Schulman

  Osalliset ja osaajat -Kansalaiset kaupungin suunnittelussa Kaupunkisuunnittelussa kohtaavat paitsi suunnitteluhallinto ja kansalaiset myös kansalaisten keskenään erilaiset näkökulmat. Suunnittelu on poliittista toimintaa. Osa tätä valtakamppailua on myös se kieli, jota suunnitteluhallinto käyttää ja joka kansalaisten tulisi hallita. Missä ja millainen on kansalaisen paikka osana kaupunkisuunnittelua? Teos on ajankohtainen puheenvuoro kansalaisten ja poliittisen päätöksenteon suhteista. Se kokoaa viime vuosien keskustelua osallisuudesta, kaupunkisuunnittelusta, kansalaisaktivismista ja politiikan muutoksesta. Monitieteisen teoksen kirjoituksia yhdistää uuden maankäyttö- ja rakennuslain ajatus osallisten kuulemisen tärkeydestä suunnitteluprosessissa. Pelkkä lain vaade ei kuitenkaan välttämättä muuta nykyisiä käytäntöjä vuorovaikutteisemman suunnittelun suuntaan. Teos myös pohtii, voiko laaja-alainen osallistuminen olla todellinen vaihtoehto edustuksellisuuteen ja asiantuntijuuteen perustuvalle suunnittelulle. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

  kaupunkisuunnittelu osallistuminen kaupunkirakentaminen yhdyskuntasuunnittelu asukkaat kansalaiset maankäyttö kaavoitus demokratia yhteisöllisyys

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9516628478

  You may be interested in...