Opettajan vaiettu valta

  Opettajan vaiettu valta / Marjo Vuorikoski, Sirpa Törmä, Sinikka Viskari

  Onko opettajan arvopohjan mukaiselle toiminnalle tilaa koulun käytännöissä? Onko opettaja ainoastaan vallan väline vai itsenäinen vallankäyttäjä? Entä kuinka tietoisia opettajat itse ovat koulun vallankäytön mekanismeista?"

  Kasvatustieteilijät Marjo Vuorikoski, Sirpa Törmä ja Sinikka Viskari pohtivat opettajan työn eettisyyttä. He pureutuvat niihin vallan käytäntöihin, jotka koulun arjessa jäävät usein huomaamatta.

  Opetustyön yhteiskunnallinen luonne ja siihen liittyvät arvokysymykset jäävät usein pimentoon julkisessa koulutuskeskustelussa. Opetukseen suhtaudutaan helposti neutraalina asiana, joka lepää vankalla tieteellisellä perustalla. Arvojen ja ihmisten, niin opettajien kuin oppilaidenkin, erilaisuutta on kuitenkin mahdotonta sivuuttaa. Voisiko koulussa olla tilaa myös ihmisten aidolle kohtaamiselle ja pedagogiselle rakkaudelle?

  Opettajan vaiettu valta haastaa kasvatuksessa ja koulutuksessa toimivat kysymään kasvatuksen suuntaa. Kirja sopii myös kaikille muille opetuksesta ja yhteiskunnan valtamekanismeista kiinnostuneille.

  opettajuus opettajat opettajat ammattikuva opettajuus kasvatusfilosofia kasvatus opetus vaikuttaminen opetussuunnitelmat piilo-opetussuunnitelmat sukupuoliroolit

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517683425

  You may be interested in...