Oman oppimisen kapteeni

  Oman oppimisen kapteeni / Juho Norrena

  Jotkut omaksuvat ohjeet ja sovitut säännöt kerrasta. He keksivät vaihtoehtoisia tapoja päästä tavoitteisiin ja osaavat hyödyntää omia ja muiden vahvuuksia. Toiset vaativat enemmän ohjausta. He tuntuvat odottavan muiden aloitteita ja unohtavan jatkuvasti, mitä oltiinkaan tekemässä ja miksi. Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa: perinteisessä ja modernissa pedagogiikassa sekä kaikessa siltä väliltä. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Oppimista ei kuitenkaan tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla, jos toiminnassa edellytetään liian haastavia taitoja. Siksi itseohjautuvuudessa tarvitaan keskeisenä työtapana opettajajohtoisuutta. Tässä kirjassa tarjoillaan tiivistetty teoriatausta itseohjautuvaan oppimiseen ja tukku itseohjautuvaa oppimista edistäviä tehtäviä. Tehtävät on rakennettu eri ikätasoille sopiviksi varhaiskasvatuksesta aikuisiin. Juho Norrena on opettaja, kouluttaja, tutkija ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut aiemmin muun muassa kirjan Innostava koulun muutos – Opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen ja toimittanut teoksen Ryhmä oppimaan! Toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä.

  oppiminen itseohjautuvuus itsenäinen työskentely itsearviointi koulumenestys oppimistavat oppimistyylit opetusmenetelmät oppimisvalmiudet tavoitteet itsensä johtaminen itsesäätely vuorovaikutus opetussuunnitelmat opettajajohtoisuus oppaat (teokset) aikuisdidaktiikka andragogiikka monimuoto-opetus työryhmät kirjoittaminen itsekasvatus puhdistuspalveluala ikäkriisit tietokirjailijat Freinet-pedagogiikka aikuistyypin diabetes

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524519205

  You may be interested in...