Oikeudenmukaisuuden ongelma

  Oikeudenmukaisuuden ongelma / Matti Häyry, Tuija Takala, Matti Häyry, Tuija Takala, Johanna Ahola-Launonen

  Kun keskustellaan taloudellisesta eriarvoisuudesta, maahanmuutosta tai yhdenvertaisuudesta, vedotaan perusteluissa usein oikeudenmukaisuuteen. Sen tarpeesta on helppo olla yhtä mieltä. Ihmiset eivät kuitenkaan aina ajattele samalla tavoin siitä, mikä on oikeudenmukaista.
  Oikeudenmukaisuuden ongelma selvittää eri tieteenalojen näkökulmista, millä tavoin erilaiset oletukset ihmisluonnosta, arvoista ja yhteiskunnasta määrittävät käsityksiä oikeudenmukaisuudesta.
  Teoksessa kotimaiset tieteen kärkinimet tarkastelevat muun muassa sosiaalipolitiikkaan, työelämään ja kansainvälisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä sekä pohtivat, miksi liberaalidemokratia on kriisissä ja miten Suomen sisällissotaa on saanut jälkikäteen muistella. Lisäksi käydään läpi oikeudenmukaisuusajattelun historiaa ja avataan sitä, mitä kaikkea oikeudenmukaisuus voi tarkoittaa.

  oikeudenmukaisuus teoriat puolueettomuus tasa-arvo yhteiskuntafilosofia yhteiskunta yhteiskuntateoriat hyvinvointi moraali etiikka Rawls John yhdenvertaisuus yhteiskuntapolitiikka sosiaalipolitiikka arvot

  Gaudeamus 1.edition
  FIN EISBN:9789523455252

  You may be interested in...