Näköradiosta digiboksiin : suomalaisen television sosiokulttuurinen historia

    Näköradiosta digiboksiin : suomalaisen television sosiokulttuurinen historia / Jukka Kortti

    Näköradiosta digiboksiin on kertomus suomalaisen television puolivuosisataisesta historiasta. Tarinaa vievät ja värittävät tavallisten suomalaisten televisionkatsojien muistot ja kokemukset. Samalla suomalainen televisiohistoria suhteutetaan kansainväliseen televisiohistoriaan ja suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Lisäksi televisiota tarkastellaan kulutustuotteena, maailmankuvan muokkaajana ja sosiaaliseen kanssakäymiseen vaikuttavana tekijänä. Teos hyödyntää muistitietohistorian ja mediaetnografian menetelmiä sekä historian, viestinnän, kulttuurintutkimuksen, sosiologian ja kulutustutkimuksen kysymyksenasetteluja ja teorioita. Näköradiosta digiboksiin soveltuu näiden tieteenalojen oppikirjaksi ja tietolähteeksi sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita nykyhistorian tärkeimmästä mediasta ja Suomen lähihistoriasta.

    televisio historia katselutottumukset yleisö muistot televisio-ohjelmat muistitieto suomalaiset arkielämä mediakulttuuri digitalisaatio kulttuurivaikutukset joukkoviestimet sosiaalihistoria Suomi

    Gaudeamus
    FIN EISBN:9789524955874