Muuttuuko ihminen?

  Muuttuuko ihminen? / Vilma Hänninen, Oili-Helena Ylijoki

  Mikä on moraalin ja tunteiden merkitys ihmislajin kehityksessä ja yhteiskunnan muutoksessa? Voiko ongelmien periytymisen sukupolvelta toiselle katkaista? Miten ihminen voi irrottautua päihdeongelmasta? Miten hoito ja terapia voivat auttaa ihmistä muuttumaan? Kirja avaa erilaisia näkökulmia ihmisen muuttumiseen. Teos lähtee liikkeelle ihmisen lajinkehityksestä ja siirtyy sitten yhteiskunnallisten muutosten kautta yksilöllisiin muutosprosesseihin, joita tarkastellaan erityisesti riippuvuuksista vapautumisen kannalta. Kirjoittajat ovat ihmisen muuttumisesta kiinnostuneita sosiaalipsykologian ja päihdeproblematiikan tutkijoita sekä käytännön päihdetyön kehittäjiä. Teos on Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Anja Koski-Jänneksen juhlakirja. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  Koski-Jännes, Anja Vygotski, Lev Semjonovitš Westermarck, Edvard Lagerborg, Rolf Damasio, Antonio ihminen muutos tunteet moraali altruismi riippuvuus alkoholismi päihdeongelmat hoito päihdetyö psykoanalyysi masennus kokemukset

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9514462165

  You may be interested in...