Muutoksen johtaminen pähkinässä

  Muutoksen johtaminen pähkinässä / Kari Tuominen

  Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

  Kirja kuvaa suuren joukon toimintaperiaatteita, jotka ovat hyödyllisiä menestyvälle organisaatiolle.

  Menestyvissä organisaatiossa johtajat ymmärtävät sisäisiä ja ulkoisia muutosvoimia. He tunnistavat ja valitsevat organisaatioon sekä sen ulkoisiin suhteisiin liittyviä muutostarpeita.

  He johtavat muutossuunnitelmien kehittämistä ja varmistavat tarvittavan tuen investointeihin, resursseihin ja muutoksiin.

  He toteuttavat muutosohjelmia ja hallitsevat niiden riskit sekä varmistavat, että muutosten toteuttaminen on tehokasta ja sen, että sidostyhmäsuhteet hallitaan.

  Johtajat viestivät henkilöstölle ja muille sidosryhmille muutoksista sekä niiden syistä ja kannustavat henkilöstöä tukemaan muutoksia.

  He mittaavat ja seuraavat muutosten tehokkuutta sekä jakavat niistä mit-tauksista ja seurannasta saatua tietoa.

  Omassa organisaatiossanne voitte yhdessä arvioida johtajien ulkoisia suhteita, niiden periaatteita ja käytäntöjä sekä verrata niitä kirjan esimerkkeihin.

  Kirja on lyhennelmä kirjasta: Muutoksen johtaminen

  Lisätietoja: Pika-arviointi.pdf Tuoteluettelo.pdf Oppaiden etusivu.pdf

  mittaaminen johtajuus

  Benchmarking Ltd Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789522289438