Muurien sisällä sosiokulttuurinen innostaminen vankilassa

  Muurien sisällä sosiokulttuurinen innostaminen vankilassa / Leena Kurki, Matleena Kurki-Suutarinen, Karoliina Taruvuori

  Tässä kirjassa keskustellaan vankilasta. Miten elämää siellä on mahdollista tukea niin, että vangit saavat hyviä ja merkityksellisiä kokemuksia, jotka osaltaan auttavat hyviin valintoihin myöhemmin elämässä. Kirja tuo sosiaalipedagogiikan sovellusalueen, sosiokulttuurisen innostamisen, filosofis-metodologiseksi välineeksi tukemaan vankien persoonallista kehittymistä ja vankilan yhteisöllisyyden rakentumista.
  Kirjassa on kolme kiinteästi kokonaisuutta rakentavaa osaa, joista ensimmäisessä keskitytään lainsäädäntöön. Se asettaa puitteet sille, miten innostamista on vankiloissa mahdollista toteuttaa. Toisessa osassa kuullaan vankien omaa ääntä, ja kolmannessa tuodaan sosiokulttuurinen innostaminen vankilaan. Innostamisessa on kyse ihmisten saattamisesta yhteen, dialogiin ja vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Tavoitteena on kuulla ihmisen tarinaa ja vahvistaa pedagogisen, kulttuurisen ja sosiaalisen toiminnan avulla vankilan ilmapiiriä myönteiseen suuntaan.
  Kirja sopii sosiaali-, kasvatus- ja rikosseuraamusalan oppikirjaksi, mutta myös keskustelun suuntaajaksi ja ajatusten herättäjäksi.
  Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  vankeinhoito vankeinhoito elämänhallinta arvot persoonallisuuden kehitys sosiokulttuurinen innostaminen yhteisöllisyys vangit sosiaalipedagogiikka

  Tampere University Press :
  FIN EISBN:9789514480911

  You may be interested in...