Muisti

  Muisti / Jaana Virta, Ilkka Niiniluoto, Virpi Kalakoski, Matti Hyvärinen, Eero Salmenkivi, Mika Perälä, Markku Roinila, Ville Paukkonen, Ari Korhonen, Ilmari Jauhiain...

  Muisti on oleellinen osa kaikkea ihmisen toimintaa. Ilman muistia ihminen menettäisi yhteyden itseensä, läheisiinsä ja ympäristöönsä ja jopa yksinkertaisimmat arjen askareet muuttuisivat mahdottomiksi. Muistista ja muistoista puhuttaessa mieleen tulee ensimmäisenä yksilön muistot. Kuitenkin kollektiiviset, jopa kokonaisia kansakuntia yhdistävät muistot yhteisestä jaetusta menneisyydestä muokkaavat nykyisyyttä ja tulevaa yhtälailla. Mitä muisti itse asiassa on? Onko se vain tahdonvaraisesti toimiva ideoiden varasto vai kenties jatkuvassa muutoksessa oleva kertomus? Mikä on sen rooli yhteisöissä ja mitä siitä ajateltiin yli 2000 vuotta sitten? Entä miten muistiin painuneet ääneen lausumattomat traumat siirtyvät sukupolvelta toiselle? Muisti käsittelee näitä ja monia muita muistiin liittyviä kysymyksiä pääasiassa filosofisista lähtökohdista. Teoksen artikkelit perustuvat Suomen Filosofisen Yhdistyksen tutkijakollokvion esitelmiin. Niiden kautta voi tutustua nykyisten ja aikaisemmin eläneiden filosofien teorioihin muistista ja muistin rooliin heidän teorioissaan. Muistia käsitellään artikkeleissa myös psykologian, historian ja narratiivisuuden näkökulmista. Kirja on suunnattu sekä filosofian ammattilaisille että kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja se sopii myös oppikirjaksi. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Granum verkkokirjakaupasta http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=24221

  muisti muistot muistelu traumat kollektiivinen muisti filosofia historiantutkimus

  Tampere University Press 1.edition
  FIN EISBN:9789514493720

  You may be interested in...