Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

  Monikulttuurisen työyhteisön viestintä / Katja Keisala

  Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin olevien oletusten ja uskomusten kautta? Kirja tarkastelee, millaisia kulttuurien välisen viestinnän haasteita kolmen eri alan työyhteisössä esiintyy. Tutkija on tarkkaillut työyhteisöjen toimintaa ICT-alalla, koulutusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Eri alojen työyhteisöjen viestinnän haasteet vaihtelevat samoin kuin työntekijöiden kulttuurien välisen viestinnän taidot. Kulttuurien välisen viestinnän taitojen oppimista voidaan työyhteisöissä edistää monella tapaa. Viestintätaitojen karttuessa työyhteisön tehokkuus lisääntyy, ilmapiiri paranee ja työntekijöiden turhautuneisuus vähenee. Kirjassa esitetään suosituksia, kuinka kulttuurien välisen viestinnän onnistumista voidaan edistää organisaatio-, esimies- ja työntekijätasolla. Kirjassa myös otetaan kantaa siihen, millainen kulttuurien välisen viestinnän koulutus on tehokasta. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  viestintä työyhteisöt monikulttuurisuus vuorovaikutus työkulttuuri kulttuurierot kulttuurienvälinen viestintä työelämä kansainvälistyminen konstruktivismi

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9789514488658

  You may be interested in...