Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

  Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö / Vesa Korhonen, Sauli Puukari, Vesa Korhonen, Sauli Puukari

  Monikulttuurisuus on myös Suomessa muodostunut ajankohtaiseksi ja pysyväksi ilmiöksi, joka haastaa etsimään uudenlaisia tapoja toimia ja ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Erilaisten taustojen, arvojen ja viestintätyylien ei tarvitse olla kompastuskivi eikä vuorovaikutuksen este, vaan avarakatseisesta, aitoon kohtaamiseen ja yhteisymmärrykseen pyrkivästä lähestymistavasta hyötyvät kaikki. Erityisesti hiljattain maahan muuttaneet kaipaavat tukea päästäkseen uuden elämän alkuun. Onnistunut monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö vaatii osapuolilta kulttuurienvälistä ymmärrystä, laajaa kulttuurikuvaa, ihmisarvon ja erilaisten taustojen kunnioitusta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä tietoa sopeutumis- ja integroitumisprosesseista, joita vähemmistöryhmät käyvät läpi. Samat asiat ovat tärkeitä myös esimiestyössä ja organisaation monimuotoisuutta tukevassa johtamisessa. Teos on suunnattu laajalle lukijakunnalle, ihmisille, jotka ovat eri tavoin kohtaamassa, ohjaamassa, neuvomassa tai johtamassa eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Kirja rohkaisee lukijaa syventämään kulttuurien merkityksen ymmärtämistä, kasvattamaan monikulttuurista tietoisuuttaan sekä parantamaan käytännöllisiä valmiuksia, joiden avulla voidaan kehittää toimintaa erilaisissa monikulttuurisissa toimintaympäristöissä, kuten koulutuksessa, työelämässä, sosiaali- ja terveysalalla, vapaa-ajan toiminnassa ja maahanmuuttajia vastaanottavassa työssä.

  monikulttuurisuus maahanmuuttajat ohjaus kulttuurienvälisyys kulttuuriosaaminen henkilöstö sosiaalinen vuorovaikutus kulttuurierot uskonnot maailmankatsomus sosiokulttuuriset tekijät kotoutuminen neuvonta koululaitos aikuiskoulutus vapaa sivistystyö nuorisotyö työelämä kotoutumiskoulutus somalit kulttuurienvälinen tutkimus kulttuurienvälinen viestintä hoitokulttuuri moniosaaminen kulttuuri-identiteetti monikulttuurinen avioliitto maahanmuuttopolitiikka ympärileikkaus

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524517645

  You may be interested in...