Mistä on pienten sanat tehty : lasten äänteellinen kehitys

    Mistä on pienten sanat tehty : lasten äänteellinen kehitys / Sari Kunnari, Tuula Savinainen-Makkonen

    Kirjassa pohditaan vauvan äänteellisen kehityksen edellytyksiä ja kattavasti myös kehityksen häiriöitä, jotka voivat ilmetä lievinä artikulaatiovirheinä tai vaikeampina puheen ja kielen häiriöinä. Tyypillistä puhemotorisista ongelmista perehdytään verbaaliseen dyspraksiaan, dysartriaan sekä änkytykseen ja sokellukseen. Lisäksi käsitellään kuulovian ja huuli-suulakihalkioiden vaikutusta puheen kehitykseen sekä äänteellisen kehityksen häiriöitä osana erilaisia oireyhtymiä. Kirjassa annetaan myös työvälineitä alle kouluikäisten lasten äänteellisen kehityksen arviointiin ja kuntoutukseen sekä esitellään tutkimus- ja kokemustietoa kuntoutuksen tueksi.

    puhe äänteet lapset kehitys kielellinen kehitys kielen omaksuminen suomen kieli fonologia lastenkieli kielelliset häiriöt puhehäiriöt ääntäminen kuntoutus artikulaatiohäiriöt änkytys kuulovammat huulihalkiot suulakihalkiot

    WSOYpro
    FIN EISBN:9789510359679