Minuus ja identiteetti : sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma

  Minuus ja identiteetti : sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma / Pertti Rautio, Mikko Saastamoinen, Pertti Rautio, Pertti Rautio, Pekka Kuusela, Piia Korhonen, Satu Valkonen, Henna Pirskanen, Maritta Itäpuisto, Mikko Saast...

  Ihmisen elämä on nykyisin loputonta valintojen tekemistä, mikä on johtanut siihen, että identiteetin työstämisestä on monille tullut jatkuvien ponnistelujen kohde. Aiemmin ihmisillä oli hyvin vähän todellisia valintamahdollisuuksia. Kun paikka ihmisten joukossa oli syntymässä valmiiksi annettu, identiteettiäkään ei tarvinnut pohtia. Minuuden ja identiteetin käsitteillä on nyt yhteiskunnallinen tilaus, johon tämä kirja vastaa. Se tarkastelee minuuden ja identiteetin kysymyksiä biologian, kulttuurin, lasten sosialisaation ja läheisriippuvuuden käsitteen kautta. Kirja valottaa, kuinka minuuden ja identiteetin kysymyksiä on problematisoitu viime aikojen yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa. Kirjan kirjoittajat ovat sosiaalipsykologian ja sosiologian opettajia ja tutkijoita. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  identiteetti minä minäkuva televisio-ohjelmat pelot lapset turvattomuus sukupuoli-identiteetti läheisriippuvuus etnopsykologia minäpsykologia

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9514467310

  You may be interested in...