Media muuttuu : viestintä savitauluista kotisivuihin

    Media muuttuu : viestintä savitauluista kotisivuihin / Aimo Ruusunen, Karl-Erik Gustafsson

    Media muuttuu -Viestintä savitauluista kotisivuihin Media muuttuu kattaa joukkoviestinnän kehityksen ihmisen esihistorian hämäristä nykyiseen tietoverkkojen ja kannettavien laitteiden maailmaan. Teos selvittää lehdistön, radion ja television vaiheita sekä internetin ja muun uusmedian syntyä ja kehitystä. Samalla se avaa näkymiä 2000-luvun kehitykseen: esimerkiksi taloudellisten tekijöiden merkitys joukkoviestinnässä on yksi keskeisistä tarkastelun kohteista. Koko maailman joukkoviestintää käsitellään laajasti, ja erikseen tarkastellaan median tilaa Skandinaviassa sekä Venäjällä, Baltiassa ja Puolassa. Kirja soveltuu etenkin tiedotusopin ja journalismin oppikirjaksi. Teoksen kirjoittajina on alan asiantuntijoita: professorit Robert G. Picard, Pertti Hemánus, Tapio Varis, Karl-Erik Gustafsson, Ari Heinonen ja Kaarle Nordenstreng, opettajat Margaretha Starck ja Aimo Ruusunen sekä ohjelmapäällikkö Pentti Kemppainen. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

    Ellibs joukkoviestimet viestimet viestintä uusmedia journalismi viestintäala media-ala tiedonvälitys kehitys lehdistö yleisradiotoiminta Pohjoismaat Venäjä Baltia Puola

    Gaudeamus
    FIN EISBN:9516628591