Maailman taloushistoria - Esiteollinen aika

    Maailman taloushistoria - Esiteollinen aika / Johan Söderberg, Paula Autio, Riitta Hjerppe, Marjatta Rahikainen

    Oppikirja luo laajan katsauksen maailman taloushistorian yleispiirteisiin usean vuosituhannen ajalta, ihmiskunnan aamunkoitosta vuoteen 1800. Kirjassa seurataan, miten eri maanosien taloudet syntyivät ja kehittyivät, ja miten ne aikojen saatossa kohtasivat toisensa ja joutuivat vuorovaikutukseen keskenään. Tuhat vuotta sitten Eurooppa oli harvaan asuttu ja melko alkukantainen maanosa. Kehittyneempiä talousjärjestelmiä oli tuolloin Kiinassa ja Lähi-idässä. Vasta keskiajan loppupuolella Eurooppa alkoi muuttua sillä tavoin, että se sai taloudellisen ja sotilaallisen etumatkan muihin maanosiin. Tiedon soveltamisesta käytäntöön tuli yhä tärkeämpää talouden kehitykselle. Kirjapainotaidon keksimisen myötä tietoa voitiin varastoida ja levittää entistä halvemmalla. Tieto edisti osaltaan teknisten, kulttuuristen ja talouden uudistusten syntymistä. Se myös muutti ihmisten odotuksia oman elämänsä suhteen, jolloin monenlaisten tuotteiden kysyntä kasvoi. Sokerin, kaakaon ja kahvin kaltaisista siirtomaatavaroista tuli keskeisiä tuotteita kansainvälisessä kaupassa. Kaupan seurauksena syntyi Atlantin taakse plantaaseja, joita viljelivät Afrikasta vangeiksi otetut orjat. Eri maanosien taloudet vaikuttivat toisiinsa yhä enemmän, mutta eriarvoisuutta luovalla tavalla. Johan Söderberg on Tukholman yliopiston taloushistorian professori.

    taloushistoria esiteollinen yhteiskunta yhteiskuntakehitys talousjärjestelmät historia taloudellinen kehitys maailmanhistoria teollinen vallankumous kansainvälinen talous merkantilismi teollinen yhteiskunta feodalismi

    Osuuskunta Vastapaino 1.edition
    FIN EISBN:9789517686631