Lyhyt metafysiikan historia

  Lyhyt metafysiikan historia / Riku Juti

  Metafysiikka tutkii olemisen merkitystä ja luonnetta eli olevaa itseään tai ”olevaa olevana”. Metafysiikan historia jakautuu kahteen aatelinjaan. Aristoteelisen metafysiikan tavoitteena oli tuntea luonto ymmärtämällä sen oma ihannejärjestys. Uuden ajan tieteellinen selitysmalli korvasi aristoteelisen linjan paljon maallisemmalla tavoitteella: miten luonnonjärjestys olisi hyödynnettävissä ihmisen tarpeisiin? Lyhyt metafysiikan historia on selkeä perusteos, joka johdattaa lukijan aiheeseen syvällisesti, tiiviisti ja yleistajuisesti. Metafysiikan pitkää ja monisäikeistä historiaa tarkastellaan sen kahden kehityslinjan ja niiden vastakkainasettelun kautta. Teos pohtii, tarvitseeko nykyaikainen tieteellinen maailmankuva rinnalleen metafysiikkaa ja mikä on metafysiikan asema tänään. Mitä metafysiikan historia kertoo ihmisestä ja tämän tarpeesta selittää ympärillään avautuvaa todellisuutta?

  filosofia metafysiikka historia metafilosofia tieteenfilosofia filosofia -- antiikki metaetiikka idealismi (teoriat) idealismi (asenteet) nihilismi tieteenhistoria oleva eksistenssi

  Gaudeamus 1.edition
  FIN EISBN:9789523455610

  You may be interested in...