Luovuuden teknologia : ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina

  Luovuuden teknologia : ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina / Risto Harisalo

  Kirja esittelee keskeisiä välineitä ja työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat vahvistaa luovaa mieltään - luovuuttaan, mielikuvitustaan ja innovatiivisuuttaan. Tätä problematiikkaa tarkastellaan organisaatioiden näkökulmasta, koska organisaatioiden kehittäminen ja johtaminen luovat kysynnän luovalle mielelle ja luovuutta edistävien työkalujen hyödyntämiselle.

  Kirjalla on käytännöllisiä tavoitteita, joista ensimmäinen on edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toinen tavoite on vahvistaa organisaatioiden kykyä tuottaa jatkuvasti uutta arvoa asiakkailleen. Kolmas tavoite tasoittaa tietä luovuuden työkalujen järjestelmälliselle kehittämiselle, testaamiselle ja vertaamiselle. Neljäntenä tavoitteena on opettaa ihmisiä käyttämään työssään erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Viides tavoite on avata tietä radikaalille ja kriittiselle ajattelulle, jonka avulla ihmiset voisivat hallita omaa elämäänsä ja sitä koskevia valintojaan.

  Risto Harisalo on Tampereen yliopiston hallintotieteen professori.

  Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston verkkokirjakauppa Granumista.

  organisaatiot johtaminen luovuus organisaatiokulttuuri innovatiivisuus ideointi

  Tampere University press
  FIN EISBN:9789514484391

  You may be interested in...