Luovuuden idea. Luovuus työssä, yhteisöissä ja organisaatioissa

  Luovuuden idea. Luovuus työssä, yhteisöissä ja organisaatioissa / Nando Malmelin, Petro Poutanen

  Kun ympäröivä maailma muuttuu, vanhat toimintamallit menettävät merkityksensä. Silloin tarvitaan uusia ideoita ja tuoreita ratkaisuja, toisin sanoen luovuutta. Koska jatkuva uudistuminen on välttämätöntä, luovuudelle on yhä enemmän kysyntää. Voiko luovuutta opetella ja kehittää? Millaisessa ympäristössä luovuus kukoistaa parhaiten? Luovuuden idea esittelee monipuolisesti ja syvällisesti, mitä uusin tutkimustieto kertoo luovuuden ilmiöstä ja luovan toiminnan periaatteista. Keskustelu luovuudesta jää usein pinnalliseksi innovaatiopuheeksi, vaikka luovuus syntyy ja elää arkisessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Luovuus ei ole vain tieteilijöiden, taiteilijoiden ja keksijöiden sarkaa, vaan lähes kaikki työ edellyttää luovaa ajattelua ongelmien määrittelemisessä ja ratkaisemisessa. Teos tarjoaakin oivallisia näkemyksiä luovuuden kehittämiseksi työelämässä, yrityksissä ja yhteisöissä.

  luovuus työelämä luova toiminta yhteisöt vuorovaikutus työyhteisöt organisaatiot kulttuuriala psyyke kulttuurifilosofia imitaatio introversio optimismi esikoiskirjailijat keksijät musiikkipedagogiikka humanismi

  Gaudeamus 1.edition
  FIN EISBN:9789523455146

  You may be interested in...