Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta. Osa IV : Liiketoiminnan johtaminen (luvut 13 - 18)

  Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta. Osa IV : Liiketoiminnan johtaminen (luvut 13 - 18) / Riitta Viitala

  Liiketoimintaosaaminen-kirjan neljäs osa tarkastelee liiketoiminnan johtamista, yrityksen johtamisjärjestelmää, suorituskyvyn johtamista, laatujohtamista, osaamisen ja tiedon johtamista sekä talouden johtamista.

  liiketoiminta yritystoiminta yritykset taloushallinto osaamisen johtaminen laatujohtaminen johtamisjärjestelmät johtaminen

  Edita Publishing Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789513765538

  You may be interested in...