Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta. Osa III : Yritystoiminnan organisointi ja resursointi (luvut 9-12)

  Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta. Osa III : Yritystoiminnan organisointi ja resursointi (luvut 9-12) / Riitta Viitala, Eila Jylhä

  Liiketoimintaosaaminen-oppikirjan kolmas osa käsittelee yrotystoiminnan organisointia ja resursointia: tuotekehitystä ja innovaatioita, toimitusketjun hallintaa, työn organisointia ja henkilöstöä osana yrityksen strategiaa. Se sisältää kirjan luvut 9 - 12.

  liiketoiminta yritystoiminta yritykset ideointi innovaatiot resurssointi tuotekehitys logistiikka henkilöstö

  Edita Publishing Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789513765521

  You may be interested in...