Lessons on Finnish grammar in Finnish

  Lessons on Finnish grammar in Finnish / Vuokko Heikura

  Alkaessaan vuonna 2002 laatia kirjansa kolmatta paranneltua painosta tekijällä oli jo mielessään sen käännättäminen venäjäksi, mutta mahdollinen venäjän kielen kääntäjä neuvoi häntä, ettei ole mielekästä yrittää kääntää tätä kirjaa englannista suoraan venäjäksi, vaan ensin on saatava aikaan suomennos. Siksi hän ryhtyi heti itse suomentamaan teostaan, ja onnekseen hän sai siihen työhön pätevää apua eräältä selkokieleen perehtyneeltä suomi toisena kielenä -opettajalta, jonka nimi tulee kirjassa mainituksi. Niinpä sitten suomennosversio ja venäjänkielinen versio ilmestyivätkin peräjälkeen jo vuonna 2003. Nyt kaikki kolme ja neljänneksi ilmestynyt "sanasto-oppi" ovat sähkökirjoina netissä.

  "Kieliopin" englannin- ja suomenkielisistä versioista on kuulunut tällaista, niiden lausuntojen lisäksi, joita tässä toisaalla kerrataan englanninkielisen version esittelyssä:

  - Tässä sanotaan sellaisia asioita, joita ei ole muissa kirjoissa.

  - Tarpeeksi täydellinen esitys suomen kielen rakenteesta.

  - Tämä kirja pitäisi saada saksalaisille saksaksi.

  - Täydentää hyvin Leila Whiten kielioppeja.

  - Kielioppia järkevällä tavalla.

  suomen kieli kielioppi aikuisopiskelu ulkomaalaiset maahanmuuttajat

  VEA Books
  ENG EISBN:9789529997848