Lapsuus mediamaailmassa : näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan

    Lapsuus mediamaailmassa : näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan / Anja Riitta Lahikainen

    Lapset mediamaailmassa selvittää, miten uudet viestinnän ja median muodot rakentuvat osaksi lasten elämää sekä hahmottaa lapsuuden ja tietotekniikan kytköksiä. Teos etenee lapsen oppimisen, mediankäytön, hyvinvoinnin ja perheen arjen läpi ja rakentaa kokonaiskuvaa lapsesta medioituneessa yhteiskunnassa usean eri tieteenalan näkökulmasta. Peruskysymykset käsittelevät lasten kokemuksia käyttämistään medioista - televisiosta, tietokoneesta, kännykästä ja digitaalisista peleistä - sekä vanhempien työstä ja tietokonepohjaisesta oppimisesta päiväkodeissa. Teos nostaa lapset esiin tietoyhteiskunnan toimijoina sekä tuottaa monipuolisen kuvan lasten ajatuksista, kokemuksista, asemasta ja toiminnasta median ja tietotekniikan kyllästämässä yhteiskunnassa. Teos on puheenvuoro keskusteluun uuden median merkityksestä lapsen elämässä ja kehityksessä. Tarjoamalla uutta tietoa se osoittaa uusia toimintamalleja ja ajattelutapoja aikuisille, joiden tulee ajankohtaistaa ja tarkentaa suhtautumista lasten mediasuhteisiin. Lapset mediamaailmassa kannustaa vanhempia, kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia sekä yhteiskunnallisia päättäjiä miettimään keinoja, joiden avulla lapsuuteen ja kasvatukseen kohdistuviin haasteisiin voidaan tarttua. Teos soveltuu yliopistojen ja korkeakoulujen oppimateriaaliksi. Teoksen kirjoittajat ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöitä.

    Kasvatus Viestintä

    Gaudeamus 1.edition
    FIN EISBN:9789524955546