Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa

  Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa / Tiina Vitka

  ”Emme etsi ongelmia, etsimme ratkaisuja.” Mitä vahvempi ammattitaito laaja-alaisella erityisopettajalla on, sitä vahvemmalla pohjalla on oma jaksaminen hektisessä työssä. Tässä kirjassa kerrotaan, miten laaja-alaisen erityisopetuksen voi järjestää yläkoulussa niin että siitä on todellista hyötyä niin oppilaille kuin opettajille. Kirja auttaa jäsentämään monimuotoista työnkuvaa ja antaa eväät työn hallintaan. Kirjassa kuvaillaan yläkoulussa työskentelevän laaja-alaisen erityisopettajan työn haasteita ja annetaan ratkaisuja niiden voittamiseen. Kirjasta saat neuvoja muun muassa työrauhan lisäämisen ja eriyttämisen keinoihin, lukivaikeuksisten tukemiseen, pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen, lukivaikeuksien kartoittamiseen sekä yläkouluun siirtyvien nivelvaihepalavereihin. Erityisen tärkeässä osassa on laaja-alaisen erityisopettajan konsultoiva ja ennalta ehkäisevä työ.

  erityisopetus yläkoulu peruskoulun yläaste erityisopettajat työnkuva kolmiportainen tuki opettajuus opetustilanne luokkatyöskentely opetusmenetelmät pedagogiikka oppimisvaikeudet tukiopetus oppilaat oppiminen tukeminen koti koulu yhteistyö laaja-alainen erityisopetus lukivaikeudet työrauha eriyttäminen työssä jaksaminen opetustyö erityispedagogiikka samanaikaisopetus ammatilliset erityisopettajat erityinen tuki erityislastentarhanopettajat

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524518734

  You may be interested in...