Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi: Uudistettu laitos

  Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi: Uudistettu laitos / Jouni Tuomi, Anneli Sarajärvi

  Kirja toimii metodologisena oppaana laadullisen tutkimuksen tekemiseen ja lukemiseen sekä ohjekirjana laadulliseen sisällönanalyysiin.

  Teoksessa tarkastellaan sisällönanalyysin teknistä toteutusta, sen rajoitteita ja mahdollisuuksia eri perinteiden näkökulmista. Kirjassa luodaan kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen ongelmakenttään ja vahvuuksiin. Laadullista tutkimusta tekevä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija saa kirjasta käytännöllisiä ohjeita tutkimuksensa tekemiseen metodisesti ja sisällöllisesti johdonmukaiseksi.

  Uudistettu laitos on entistä selkeämpi ja kattavampi laadullisen tutkimuksen menetelmäopas. Kirjan tekstiä on täsmennetty sisällönanalyysin  ja tutkimusraportin kirjoittamisen osalta, ja siihen on lisätty mm. alaluku temaattisesta analyysistä ja sen suhteessa sisällönanalyysiin sekä mixed methods -tutkimusstrategiasta.

  kvalitatiivinen tutkimus sisällönanalyysi tutkimusmentelmät metodologia tutkimusetiikka etiikka tutkimustyö yhteiskuntateoriat kvalitatiivinen analyysi

  Tammi 1.edition
  FIN EISBN:9789520400118

  You may be interested in...