Kuva ja sana : kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä / Kai Mikkonen

  Kuva ja sana : kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä / Kai Mikkonen

  Kaikkialle tunkeutuva kuvan ja sanan yhteistoiminta on luonut uuden tarpeen ajatella visuaalisen ja verbaalisen esityksen suhdetta: Miten kuva ja sana ovat samanlaisia tai erilaisia? Mitä kuva ja sana merkitsevät erikseen ja yhdessä, miten asenteemme niiden keskinäiseen suhteeseen on vaihdellut? Kuvan ja sanan liitto analysoi verbaalisen ja visuaalisen esityksen suhdetta merkitystä luovana vuorovaikutuksena, jossa ne yhdessä muodostavat jonkin uuden, kolmannen merkityksen. Teos lähestyy kuvan ja sanan vuorovaikutusta esimerkkien kautta: tärkeässä asemassa ovat kuvaa ja sanaa yhdistävät teokset, esimerkiksi tekstiä sisältävät kuvat, historialliset maalaukset, kuvakirjat, kirjan kuvitus ja sarjakuva. Kirjallisuusesimerkeissä on esillä kuvauksen ja visuaalisen kokemuksen esittäminen antiikin kirjallisuudesta nykykirjallisuuteen. Kuvan ja sanan liitto on ensimmäinen suomenkielinen tietoteos kuvan ja sanan vuorovaikutuksesta. Se on tarkoitettu erityisesti kirjallisuuden, taidehistorian ja kuvan tutkijoille ja opiskelijoille sekä äidinkielen opettajille. Teos soveltuu myös mediakasvatuksen ja -kulttuurin opintoihin.

  Foucault, Michel kirjallisuudentutkimus taiteentutkimus kulttuurintutkimus kirjallisuus kuvataide ikonologia ikonografia kuvat sanat vuorovaikutus tulkinta merkitykset sarjakuvat kuvakirjat narratiivisuus kerronta taiteidenvälisyys tieteidenvälisyys

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955584

  You may be interested in...