Kriittinen mediakasvatus

  Kriittinen mediakasvatus / Juha Herkman

  Miten tuntemattomalle saarelle haaksirikkoutuvista kertova television seikkailusarja voi toimia lähtökohtana politiikasta käydyille väittelyille? Kuinka populaarikulttuurin kuvastot on mahdollista ottaa osaksi historian tai biologian kouluopetusta? Miten visuaalista kulttuuria kannattaa lähestyä luokkahuoneissa?
  Kriittinen mediakasvatus vastaa edellä esitettyihin ja moniin muihin vastaaviin kysymyksiin. Kirja antaa välineitä kriittisen kasvatuksen teorioiden soveltamiseen käytännön mediakasvatustyössä.
  Herkman pohtii, kuinka populaarikulttuurin ja viihteen kuvastojen synnyttämä innostus on mahdollista valjastaa kouluoppimisen voimavaraksi. Hänen mukaansa kriittisen mediakasvatuksen tavoitteena on tuottaa uusia näkökulmia arjesta tuttuihin median ilmiöihin ja saada aikaan toimintaa, jolla kamppaillaan eriarvoisuutta vastaan. Herkman toimii tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa. Hän on aiemmin julkaissut muun muassa teokset Audiovisuaalinen mediakulttuuri (2001), Viestinnän lähde (2004) ja Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto (2005).

  mediakasvatus viestintäkasvatus joukkoviestintä media visuaalinen kulttuuri kriittinen pedagogiikka koulukasvatus medialukutaito kuvallinen viestintä

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517682725

  You may be interested in...