Koulutuksen lumo : retoriikka, politiikka ja arviointi

  Koulutuksen lumo : retoriikka, politiikka ja arviointi / Risto Honkonen

  Tämä teos on Reijo Raivolan kunniaksi toimitettu juhlakirja hänen jäädessään eläkkeelle Tampereen yliopiston kasvatustieteen professorin virasta. Kirjan ensimmäisessä eli ‘Koulutusretoriikka’ luvussa käsitellään koulutuspolitiikan teemoja diskursiivisesta näkökulmasta. Luvun tekstit osoittavat, kuinka merkittävää on se, miten koulutuksesta puhutaan ja kirjoitetaan olipa kyseessä politiikan, hallinnon tai tutkimuksen kieli. Toisessa, ‘Koulutuspolitiikaksi’ nimetyssä luvussa, kirjoittajat käsittelevät suomalaisen koulutuspolitiikan ajankohtaisia teemoja sekä koulutuspolitiikan erityiskysymyksiä. Kolmas luku on nimeltään ‘Koulutuksen arviointi’ ja se tarjoaa lukijalle katsauksen koulutuksen arvioinnin erilaisiin tasoihin ja käsitteisiin. Kansainvälisiin koulutuksen kysymyksiin kohdistuvat sekä vertailuasetelmaan pohjautuvat artikkelit muodostavat kirjan päätösluvun, jonka otsikko on ‘Koulutus kansainvälisessä katsannossa’. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  koulutus arviointi koulutuspolitiikka koulutusjärjestelmät oppiminen vertaileva kasvatustiede

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9514454979

  You may be interested in...