Korjausrakentamisen kustannuksia 2014

    Korjausrakentamisen kustannuksia 2014 / Satu Sahlstedt, Rita Lindberg

    Korjausrakentamisen perustietoa sisältävä käsikirja täydentää vuosittain ilmestyvää Rakennusosien kustannuksia 2014 -kirjaa. Kirjassa on tyypillisimpien korjauskohteiden rakenteiden eli alapohjien, rungon rakenteiden, julkisivujen, parvekkeiden, vesikattorakenteiden, väliseinien ja sisätilojen pintarakenteiden sekä purku- että kunnostuskustannuksia. Työmaapalveluiden ja -kaluston kustannuksia sekä suunnittelu- ja johtotehtävien perusteita on myös käsitelty lyhyesti. Talo 2000 -hankenimikkeistön mukaisesti jäsennellyt kokonaisuudet käsittävät rakennusosien purkamisen ja alustan valmistelun uudisrakentamisen lähtötilannetta vastaavalle tasolle. Kun rakenne tai sen osia on purettu tai kunnostettu, uuden rakenteen kustannukset lasketaan Rakennusosien kustannuksia 2014 -kirjan tietojen avulla. Korjausrakentamiskohteen kustannusten suunnitteluun tarvitaan molempia kirjoja. Tämän ja Rakennusosien kustannuksia 2014 -kirjan avulla voidaan verrata vanhan rakenteen korjaamisen ja rakenteen uusimisen kustannuksia. Kirjojen avulla voidaan verrata myös uudiskohteen rakenteiden rakennus- ja elinkaarikustannuksia. Kirja perustuu sekä Korjaus-Ratu työmenetelmä- ja -menekkitietoihin että materiaalien, koneiden, laitteiden ja työn kustannustietoon. Liitteenä on neljä mallilaskelmaa sekä omille laskelmille tarkoitettu rakentamiskustannusten laskentalomake. Kirja on hyvä tietolähde suunnittelijalle ja työn toteuttajalle korjauskohteiden urakkatarjousten laskentaan ja vertailuun. Kirjaa voi hyödyntää rakennustyön ajalliseen ja taloudelliseen ohjaukseen ja valvontaan. Sen avulla voidaan myös tarkastella sekä työ- ja materiaalipanoksia että tarjousten kokonaishintatasoa. Kirja ilmestyy painettuna ja e-kirjana.

    korjausrakentaminen kustannusarviot korjauskustannukset

    Rakennustieto Oy 1.edition
    FIN EISBN:9789522670670