Kolonialismin jäljet keskustat, periferiat ja Suomi

  Kolonialismin jäljet keskustat, periferiat ja Suomi / Joel Kuortti, Mikko Lehtonen, Olli Löytty

  Mikä on Suomen paikka kolonialististen suhteiden leimaamassa maailmassa? Millaisia jälkiä siirtomaa-aika on jättänyt Suomeen? Teoksessa esitellään jälkikoloniaalista teoriaa ja pohditaan sen soveltamista Suomen oloihin. Siinä pohditaan, millaisia eväitä jälkikoloniaalinen teoria tarjoaa Suomen ja suomalaisuuden ymmärtämiseksi. Jälkikoloniaaliseen ajatteluun johdattelevat suomennokset, joissa esitellään alan klassikkojen Edward W. Saidin, Gayatri Chakravorty Spivakin, Homi K. Bhabhan ja Avtar Brah'n ajattelua. Lisäksi kirjassa käsitellään muun muassa kielen rasistisuutta, saamelaisten alistamista, monikulttuurista kansalaisjärjestötoimintaa sekä etnisen toiseuden esittämistä suomalaisessa musiikissa ja kirjallisuudessa. Kolonialismin jäljet soveltuu kolonialismin vaikutusten tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille suomalaisuudesta ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneille.

  kolonialismi sosiaalinen muutos rasismi yhdenvertaisuus yhdenvertaisuus saamelaisuus monikulttuurisuus monikulttuurisuus toiseus suomalaisuus suomalaisuus suomalaisuus kansallinen identiteetti postkolonialismi kolonialismi

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955904

  You may be interested in...