Kiistellyt tiet terveyteen : Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa

  Kiistellyt tiet terveyteen : Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa / toimittaneet Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja

  Terveys, elämän vaaliminen ja sairauksien hoitaminen ovat olleet keskeisiä yksilöllisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kautta ihmiskunnan historian. Ihmiset ovat etsineet moninaisia teitä terveyteen. Ne ovat aina olleet kiisteltyjä ja mutkaisia. Ihmisten suhtautumista parantamiseen kuvastaa hyvin suomalainen sanonta ”konstit on monet”. Tämän teoksen artikkelit tutkivat näitä tapoja ja pyrkivät vastaamaan kysymykseen parantamisen kulttuuris-yhteiskunnallisesta asemasta eri aikoina eri puolilla maailmaa. Kirjassa pureudutaan parantamisen hyväksyttävyyteen ja laillisuuteen sekä eritellään niitä argumentteja, joita parantamisen puolesta ja sitä vastaan on esitetty. Teoksen lähtökohtana on ajatus, että lääkintäkulttuurit ovat aina olleet moniarvoisia ja eri lääkintäjärjestelmien välillä on ollut kilpailua. Tekijät tarkastelevat, mihin parantamismuotojen suosio tai epäsuosio ja yleisyys perustuvat. Toisaalta teos käsittelee myös ennakkoluuloja ja parantamisen vastustajia – millaisin argumentein eri parantamismuotoja on pyritty kieltämään. Tässä johdannossa käsitellään parantamisen globaalia historiaa pitkällä aikavälillä.

  terveys sairaus käsitykset parantaminen parantajat vuorovaikutus lääketiede kansanlääkintä vaihtoehtolääkintä terveydenhoito sosiokulttuuriset tekijät terveydenhuolto historia lääketieteellinen antropologia uskontoantropologia kansatiede SKS Aleksandria-konsortio teollisuuspolitiikka suhteellisuus pluralismi teollisuuspuu energiapolitiikka palautus yritysetiikka mediatiede aikakaudet sairauskäsitykset historiallinen sosiologia

  SKS Suomalaisen kirjallisuuden seura
  FIN EISBN:9789522228796

  You may be interested in...