Kenen kasvatus? : kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus

  Kenen kasvatus? : kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus / Tomi Kiilakoski, Tuukka Tomperi, Marjo Vuorikoski

  Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat moniin perinteisiin. Tästä syystä kriittisellä pedagogiikalla ei tässä kirjassa tarkoiteta mitään tiettyä teoriasuuntausta, vaan kyseenalaistavaa suhtautumista kasvatuksen ja koulutuksen vallitseviin normeihin ja oletuksiin. Kaikelle kriittiselle pedagogiikalle on ominaista, että tutkimuksen avulla pyritään kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen muuttamiseen. Tällöin tutkitaan erityisesti kasvatuksen, koulutuksen ja tiedon kietoutumista valtaan ja yhteiskunnan arvojärjestelmiin. Kriittinen arviointi kohdistetaan oman elämänmuotomme vakiintuneisiin ennakko-oletuksiin. Keskeisiä tavoitteita ovat ihmisten yksilöllisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä yhteiskunnan demokraattisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen.

  pedagogiikka kriittinen pedagogiikka kasvatus pluralismi normit sukupuolittuminen monikulttuurisuus koulutus koulukasvatus koulu kehityspsykologia kehitys maailmankuva yksilöllisyys ympäristökasvatus kansalaiskasvatus medialukutaito opetussuunnitelmat koulutuspolitiikka yhteiskunta identiteetti lapset nuoret kasvatustiede kasvatussosiologia

  Vastapaino
  FIN EISBN:9517682879

  You may be interested in...