Kehittyvä osaamisen johtaminen

  Kehittyvä osaamisen johtaminen / Paula Kirjavainen

  Nykyisessä tieto- ja palveluyhteiskunnassa yritysten menestymisen kannalta ratkaiseva tekijä on taitava osaamisen johtaminen. Tässä julkaisussa Competence management- tutkijaryhmään kuuluneet Paula Kirjavainen, Ritva Laakso-Manninen, Marja-Liisa Manka ja Eliisa Troberg kokoavat yhteen osaamisen johtamisen tutkimuksen ja käytännön kokeilujen eri vaiheita sekä nostavat esiin näkemyksiä osaamisen johtamisen tulevaisuuden suunnista. Artikkeleissa Paula Kirjavainen vetää yhteen osaamisen johtamisen kehityshistoriaa ja kuvaa, kuinka järjestelmäpainotteisesta osaamisen hallinnasta on siirrytty nykyiseen ihmiskeskeiseen johtamiseen. Ritva Laakso-Manninen valottaa osaamisen johtamista henkilöstön kehittämisen järjestelmien näkökulmasta. Marja-Liisa Manka kytkee artikkelissaan osaamisen johtamisen muutoksen hallintaan, ja Eliisa Troberg kuvaa osaamisen johtamisen uutta suuntaa kohti ihmisintensiivisyyden johtamista. Teos tarjoaa yritysjohtajille ja tutkijoille tiiviin tietopaketin laajasta teoreettisesta kirjallisuudesta. Osaamisen johtamisen haasteita käytännössä kohtaaville artikkelisarja antaa ajatuksia ja vinkkejä oman organisaation osaamisen johtamisen järjestelmien kehittämiselle ja tehokkaalle hyödyntämiselle.

  osaaminen johtaminen osaamisen johtaminen oppiva organisaatio henkilöstöjohtaminen henkilöstö kehittäminen

  Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
  FIN EISBN:9525391094

  You may be interested in...