Kehittyvä kotihoito

  Kehittyvä kotihoito / Eija-Riitta Ikonen

  Kotihoito on kehittynyt kunnissa harppauksin viime vuosina. Yhdistynyt kotihoito tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista hoivaa, hoitoa ja tukea. Kotihoidon toteuttamismallien monipuolistuminen ja teknologian kehitys avaavat uusia mahdollisuuksia tukea kotona asumista. Kehittyvä kotihoito -kirjassa esitellään yksityiskohtaisesti kotihoidon asiakasryhmät sekä kotihoidon erilaiset palvelut. Teos antaa valmiuksia kotihoidon kehittämiseen, kotisaattohoitoon sekä ravitsemuksen ja lääkehoidon seurantaan. Asioita kokoavat kaaviot ja tiivistykset helpottavat asioiden omaksumista. Kirjassa on myös aktivoivia tehtäviä. Kirjan kokonaan "uudistetussa painoksessa tarkastellaan yhdistynyttä kotihoitoa muun muassa asiakkaan, historian, palveluiden ja kotihoitotyön näkökulmista. Kehittyvä kotihoito on lähihoitajaksi tai sairaanhoitajaksi opiskeleville suunnattu oppikirja ja hyvä käsikirja jo kotihoidossa työskenteleville."

  kotihoito palvelut kotipalvelut kotisairaanhoito hoitotyö asiakastyö asiakkaat ammattietiikka monikulttuurisuus saattohoito kehittäminen

  Edita Publishing Oy 3.edition
  FIN EISBN:9789513766032

  You may be interested in...