Kehittyvä kirjanpitotaito

  Kehittyvä kirjanpitotaito / Soile Tomperi

  Kehittyvä kirjanpitotaito -kirjassa tarkastellaan mm. arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääoman korottamista. Lisäksi käsitellään osuuskuntien, yhdistysten ja asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoa.
  Kehittyvän kirjanpitotaidon uudistetussa painoksessa on otettu huomioon kirjanpitolain uudistuneet säännökset, jotka koskevat mm. konsernitilinpäätöstä, rahoitusleasingia ja pääomalainaa. Uudistuksessa on huomioitu myös kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden päivitykset.
  Oppikirja syventää kirjanpidon perustaitoja ja sopii harjoituskirjan kanssa ammattikorkeakoulujen kirjanpidon jatkokursseille sekä merkonomien taloushallinnon suuntautumisopintoihin.

  kirjanpito tilinpäätös rahoituslaskelmat tuloslaskelmat konsernit yritysjärjestelyt osakeyhtiöt osakepääoma asunto-osakeyhtiöt osuuskunnat järjestöt arvonlisävero pidot leasing rahoitustilinpito konsernitilinpäätös vaihto-omaisuus kuntakonsernit kauppakirjat

  Edita Publishing Oy 16.edition
  FIN EISBN:9789513773960