Kasvun rajat : 30 vuotta myöhemmin

  Kasvun rajat : 30 vuotta myöhemmin / Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows, Kati Pitkänen

  Kun Kasvun rajat julkaistiin vuonna 1972, siitä tuli pian ympäristökirjallisuuden klassikko. Tietokonemallinnusten avulla raportti osoitti, kuinka luonnonvarojen riistäminen ja saastepäästöt vääjäämättä johtavat maapallon ympäristötuhoon, ellei kehityksen suunta muutu. Syvällisen ja ennakoivan yhteiskunnallisen uudistuksen avulla voitaisiin estää ihmiskunnan ekologista jalanjälkeä kasvamasta yli planeetan kantokyvyn. Uudistus saataisiin aikaan muuttamalla teknologiaa, kulttuuria ja instituutioita. Tämä laitos Kasvun rajoista perustuu 30 vuoden aikana kertyneeseen lisätietoon ja uuteen tutkimukseen. Sen aineistot ja analyysit osoittavat muutoksen välttämättömyyden. Vaikka ihmiskunta on ylittänyt maapallon kantokyvyn rajat, tästä seuraavia ongelmia voidaan lievittää viisaalla politiikalla. Poliittista tahtoa ja teknologista osaamista jo on, ja nyt ne pitää ottaa käyttöön. Kysymys on lopulta koko ihmiskunnan tulevaisuudesta.

  maapallo tulevaisuus ympäristön tila talouskasvu ihmiskunta väestöongelmat väestönkasvu luonnonvarat otsoni ilmakehä otsonikato luonnonvarat ekologinen jalanjälki kestävä kehitys ympäristöongelmat ympäristön saastuminen maailmanlaajuiset ongelmat tulevaisuudentutkimus skenaariot

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955423

  You may be interested in...