Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa : tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa

  Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa : tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa / Seija Ridell, Päivi Kymäläinen, Timo Nyyssönen, Seija Ridell, Harri Andersson, Heikki Uimonen, Päivi Kymäläinen, Timo Nyyssönen, Jaakko Stenros, Marianna Mic...

  Julkinen tila on ilmiönä hyvin moninainen. Se ei rajoitu kaupunkitilaan, vaan taide- ja mediaesitykset rakentavat omia julkisuustilojaan, ja on mielekästä puhua myös internetin ja digitaalisten pelien virtuaalisesta tilasta. Teknologian kehitys on lisäksi lomittanut toisiinsa sekä tilan eri kerrokset että yksityisen ja julkisen rajapinnat. Tämä on tehnyt haasteelliseksi hahmottaa, miten valta ilmenee ja toimii julkisiksi mielletyissä tiloissa. Kirjassa julkisen tilan moniulotteisuutta ja sen suhdetta valtaan lähestytään usean tieteenalan suunnasta. Tarkastelua havainnollistetaan lukuisin esimerkein, joiden kirjo ulottuu kaupunkitaiteesta nykyromaanin, sanomalehden ja dokumenttielokuvan julkisuustilojen kautta verkon ja pelien maailmoihin. Kirja on Suomessa ensimmäinen, jossa julkista tilaa lähestytään monitieteisesti. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston

  Bechara, Soha Aamulehti, sanomalehti tila julkisuus julkiset tilat valta kaupunkitila julkinen taide graffitit kaupunkiympäristö äänimaisema media miljöökuvaus kaupungit suurkaupungit monikulttuurisuus julkinen keskustelu sanomalehdet muotokuvat dokumentaarisuus virtuaalitodellisuus tietoverkot Internet sosiaalinen media pelit

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9789514480164

  You may be interested in...