Johdatus yhteiskuntatutkimukseen / Pertti Alasuutari

  Johdatus yhteiskuntatutkimukseen / Pertti Alasuutari

  Teos esittelee sosiologian ja muiden yhteiskuntatieteiden opintoja aloitteleville sosiologisen päättelyn logiikkaa rennolla ja viihdyttävällä tavalla. Miten yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan? Mikä on yhteiskuntatutkimuksen logiikka, ja mitä eroa on kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella analyysilla? Miksi on hyödyllistä ja järkevää tutkia yhteiskunnallisia ilmiöitä? Mikä on sosiologisen päättelyn suhde yhteiskuntaan ja arkiajatteluun?

  yhteiskuntatieteet yhteiskuntatieteet sosiologia salapoliisikirjallisuus sosiologia sosiaalitieteet yhteiskunta

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955249

  You may be interested in...