Johdatus sosiaalipsykologiaan, 3.-9. painos

  Johdatus sosiaalipsykologiaan, 3.-9. painos / Klaus Helkama

  Johdatus sosiaalipsykologiaan (3.-9. painos) on sosiaalipsykologista tutkimusta ja teorioita kuvaava oppikirja. Se on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys tältä alueelta neljännesvuosisataan. Teos on tarkoitettu sekä sosiaalipsykologian akateemisten opintojen johdannoksi että ammattikorkeakoulujen ja opistojen käyttöön etenkin aloilla, joilla sosiaaliset taidot ja ihmissuhteiden ymmärtäminen ovat olennainen osa ammattitehtäviä. Sosiaalipsykologinen tieto on tullut nopeasti muuttuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa yhä tärkeämmäksi kenelle tahansa. Tämä teos antaa tieteelliseen tutkimukseen ja keskusteluun perustuvaa tietoa mm. vuorovaikutuksesta, ryhmistä, arvoista ja ennakkoluuloista sekä ajattelun, tunteiden ja minuuden sosiaalisuudesta. Kirjaan on liitetty myös keskeisimpien sosiaalipsykologisten termien sanasto. Kirjan tekijät ovat Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen professoreja.

  sosiaalipsykologia arvot asenteet ryhmät sosiaalisuus vuorovaikutus persoonallisuus

  Edita Publishing Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789513768812

  You may be interested in...