Johdatus sosiaalipsykologiaan

  Johdatus sosiaalipsykologiaan / Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liebkind, Johanna Ruusuvuori, Jan-Erik Lönnqvist, Nelli Hankonen, Tuuli Anna Mähönen, Inga Jasinskaja-Lahti, Jukka L...

  Johdatus sosiaalipsykologiaan kuvaa sosiaalipsykologista tutkimusta ja teorioita esittelemällä niin klassisia kokeita esimerkiksi auktoriteettien tottelemisesta kuin uusimpia, ihmiskuvaamme mullistaneita tutkimuksia vaikkapa vauvojen moraalisista intuitioista. Sosiaalipsykologian kohteena on ihmisen sosiaalinen luonne. Mikä on yhteistä metsästäjä-keräilijöille ja jälkiteollisten, postmodernien yhteiskuntien jäsenille? Miten ihminen pitää yllä myönteistä kuvaa itsestään? Miten persoonallisuus vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseemme? Miten pystymme ymmärtämään toisiamme kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa lääkärin vastaanotolla tai cocktail-kutsuilla? Miten asenteita voidaan muokata, elämäntapoja muuttaa terveellisemmiksi ja ryhmien välisiä suhteita parantaa? Kuinka eri maiden asukkaat eroavat arvoiltaan? Tällaisiin kysymyksiin kirja pyrkii antamaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia vastauksia. Esimerkit on poimittu laajalti kotimaisista lähteistä, joten lukija - yliopisto- tai korkeakouluopiskelija tai kuka tahansa inhimillisestä sosiaalisesta toiminnasta kiinnostunut - saa samalla käsityksen myös suomalaisesta alan tutkimuksesta. Kirjaan sisältyvä kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) sanasto helpottaa opintojen jatkamista pitemmälle. Kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja Helsingin ja Tampereen yliopistojen opettajia.

  sosiaalipsykologia suuntaukset sosiaalinen käyttäytyminen sosiaalinen vuorovaikutus sosialisaatio sosiaalinen kognitio sosiaalinen kehitys ryhmäkäyttäytyminen asenteet arvot persoonallisuus

  Edita Publishing Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789513770020

  You may be interested in...