Johdatus musiikkifilosofiaan

  Johdatus musiikkifilosofiaan / Erkki Huovinen, Jarmo Kuitunen, Elina Packalén, Erkki Huovinen, Elina Packalén, Markus Mantere, Marja Heimonen, Heidi Westerlund, Matti Huttunen, Erkki Huovi...

  Mitä musiikki oikein on? Kysymykseen voi tuskin saada vastausta pelkästään kuuntelemalla tai soittamalla musiikkia. Tarvitaan käsitteellistä pohdintaa, filosofista ajattelua.
  Kirjoittajien johtotähtenä on antaa yleiskäsitys keskeisistä musiikkifilosofian aloista ja niillä tehdystä viimeaikaisesta tutkimuksesta. Tieteen lopullista sanaa ei tunneta musiikinkaan filosofiassa, mutta eri näkemyksiä vertailemalla lukija voi itse muodostaa oman kantansa musiikkia koskeviin filosofisiin kysymyksiin. Teoksesta saa selkeän kuvan erilaisten näkemysten kirjosta aina musiikin ekspressiivisyydestä musiikkikasvatuksen ja -teorian filosofiaan asti.
  Teos sopii oppikirjaksi tiede- ja taideyliopistoihin sekä tutkielmien teon apuvälineeksi musiikkikoulutuksessa. Mukana on kirjoittajia niin tiede- kuin taideyliopistoistakin sekä musiikintutkimuksen että filosofian aloilta.

  musiikkifilosofia musiikki ekspressiivisyys sävellykset ontologia musiikkikasvatus musiikinteoria

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517682763